Tel.: 44 633 93 56

Systemy odwadniająco-rozsączające

Wydajne i elastyczne w zastosowaniu bloki rozsączające służą do odwodnienia powierzchni dachów, placów oraz ulic. HD Blok dzięki swojej stabilnej, słupowej strukturze jest w stanie wytrzymać ekstremalne obciążenia. Dzięki temu możemy w dowolny sposób wykorzystać powierzchnię terenu – parking, obszar wjazdu czy też powierzchnię składów.

 

Zasada działania

Odbiór wody deszczowej odprowadzonej z powierzchni trwałych i czasowe zatrzymanie w podziemnym zbiorniku zbudowanym z bloków, z którego woda stopniowo wsiąka w otaczający grunt (pod warunkiem, że grunt jest przesiąkalny Kf > 10-6 m/s). System HD BLOK pozwala na całkowite zagospodarowanie wody opadowej w miejscu powstania opadu oraz na zachowanie naturalnego obiegu wody na obszarach zurbanizowanych i tym samym przyczynia się do odnawiania zasobów wód gruntowych. Instalacja rozsączająca umożliwia w sprzyjających warunkach na całkowite odłączenie się od kanalizacji deszczowej. Zaś w sieci kanalizacyjnej system HD BLOK włączony do kolektora może odbierać z niego nadmiar ścieków opadowych.

HD Blok złoże zbiologiczne

HD BLOKI doskonale sprawdzają się również jako wypeł- nienie złoża biologicznego zarówno w przydomowych jak i komunalnych oczyszczalniach ścieków. Ścieki na złożach oczyszczane są w procesach biologicznego rozkładu materii organicznej przez drobnoustroje tworzące błonę biologiczną (biofiltr), którą tworzą głównie organizmy osiadłe na specjalnie przygotowanym podłożu (wypełnieniu złoża biologicznego).

 

Zasada działania

Zanieczyszczenia organiczne napływające do oczyszczalni rozkładane są przez mikroorganizmy tworzące błonę biologiczną, dla których źródłem materii organicznej jest film wodny otaczający złoże. Napowietrzanie złóż biologicznych zachodzi w sposób wymuszony poprzez dyfuzory. Tlen przenika przez warstwę filmu wodnego, pozwalając na efektywny przebieg procesów tlenowego rozkładu. Nadmiar błony biologicznej odrywany jest od złoża biologicznego i usuwany wraz z odpływającym strumieniem ścieków w osadnikach wtórnych, które są częścią oczyszczalni i współpracują ze złożami biologicznymi. Usuwane kłaczki błony biologicznej charakteryzują się stosunkowo dużym rozmiarem oraz dobrymi zdolnościami sedymentacyjnymi.

Systemy odwadniająco-rozsączające

Dlaczego HDBlok?

Wykonany z polietylenu

czyli z materiału przyjaznego dla środowiska w 100% pochodzącego z recyklingu, nie zawiera ani związków PCV ani kleju.

Bardzo odporny na odkształcenia

a jego wytrzymałość umożliwia pracę na jego powierzchni. Lekki, bardzo łatwy w montażu dzięki modułowej budowie z możliwością dopasowania do dowolnej wielkości lub kształtu. Bardzo wysoka porowatość zapewnia doskonałą wentylację oraz samooczyszczenie.

Odporny na promieniowanie UV

a jego niepowtarzalna struktura powierzchni wspomaga rozwój filmów biologicznych.

Specyfikacja techniczna

Typ Średnica profilu Wysokość Długość Szerokość
4 cm 60 cm 55 cm 55 cm
5 cm 60 cm 55 cm 55 cm
6 cm 60 cm 55 cm 55 cm