Tel.: 44 633 93 56

Studnie przepompowe

Przepompownie ścieków to urządzenia zbiornikowo-tłoczne z możliwością wyposażenia w instalację i armaturę hydrauliczną oraz system sterowania ich pracą. Przeznaczeniem przepompowni jest transport ścieków przemysłowych, komunalnych, wód drenażowych i innych na większe odległości lub na wyższy poziom (np. do innego zbiornika). Najczęściej zanieczyszczenia pochodzące z jednego lub kilku gospodarstw spływają bezpośrednio do zbiornika przepompowni.

Stamtąd przy użyciu pomp zatapialnych tłoczone są odpowiednim obwodem do studni zbiorczej na głównym kolektorze kanalizacyjnym lub bezpośrednio do oczyszczalni ścieków. Studnie przepompowe dają możliwość pełnego skanalizowania obiektów zagłębionych oraz pompowanie surowych ścieków przy zastosowaniu pomp z wirnikiem o swobodnym przepływie lub z rozdrabniaczem.

Separatory węglowodorów

Specyfikacja techniczna

Przeznaczenie Opcje wyposażenia Wysokość Szerokość
Transport ścieków
  • instalacja hydrauliczna
  • system sterowania pracą
  • montaż pomp do ścieków surowych lub oczyszczonych
160 cm Ø65 cm