Tel.: 44 633 93 56

Oczyszczalnie
do modernizacji istniejącego zbiornika bezodpływowego (szamba) do standardów oczyszczalni biologicznej

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Monoekocent stanowi element systemu oczyszczania ścieków wykorzystujący technologię mechaniczno-biologiczną. Na cały system składa się reaktor biologiczny oraz osadnik wstępny. Zaletą tego rozwiązania jest to, iż jako osadnik wstępny może zostać wykorzystany istniejący zbiornik bezodpływowy (szambo) lub inny istniejący zbiornik, który posłuży do przyjęcia ścieków surowych i ich wstępnego podczyszczania.

 

Ścieki surowe dopływają do istniejącego już osadnika przewodem grawitacyjnym wyprowadzonym z budynku. Na wylocie z osadnika znajdować powinien się filtr przepływowy zatrzymujący zawiesinę i inne cząstki stałe. Tak wstępnie podczyszczone ścieki przepływają do bioreaktora. W bioreaktorze zachodzą procesy biologicznego oczyszczenia ścieku w metodzie osadu czynnego. Oczyszczanie stanowi proces biologiczny, w którym mikroorganizmy tlenowe pod wpływem intensywnego natleniania wykorzystują zawarte w ściekach związki organiczne do własnych procesów życiowych. Podtrzymanie i stabilizacja procesu powodują, iż mikroorganizmy eliminują niekorzystne dla środowiska związki zawarte w ściekach. Zastosowana metoda oczyszczania w połączeniu z nowoczesną konstrukcją zbiorników gwarantują właściwy efekt ekologiczny.

 

Urządzenie jest praktycznie bezobsługowe, a jego zainstalowanie wymaga niewielkiej powierzchni. Oczyszczone ścieki mogą być odprowadzone bezpośrednio do wybranego odbiornika.

Oczyszczalnie biologiczne Monoekocent są oferowane w dwóch wersjach wyposażenia:

 

MONOEKOCENT STEROWANIE MANUALNE

Urządzenie wyposażono w listwę regulacyjną, której ręczne ustawienie umożliwia odpowiednie dozowanie powietrza do dyfuzora napowietrzającego i pompy mamutowej.

 

MONOEKOCENT ZE STEROWNIKIEM

Urządzenie jest wyposażone w sterownik umożliwiający w sposób automatyczny realizowanie wszystkich etapów pracy oczyszczalni oraz ich kontrolę. Umożliwia również sygnalizowanie alarmów wynikających z niewłaściwej pracy urządzenia.

 

Oczyszczalnia Monoekocent musi być poprzedzona odpowiednio dobranym osadnikiem gnilnym lub szambem.

Opis schematu

A Wlot do oczyszczalni
B Dyfuzor napowietrzający
C Pompa mamutowa
D Recyrkulacja wewnętrzna
E Przelew do komory klarowania
F Wylot oczyszczonych ścieków
G Szafa (skrzynka) sterownicza na dmuchawę
H Zawory regulacyjne
1 Komora napowietrzania
2 Lej Imhoffa
3 Komora klarowania
4 Nadbudowy zbiorników
5 Pokrywy zbiorników
A Wlot do oczyszczalni
B Dyfuzor napowietrzający
C Pompa mamutowa
D Recyrkulacja wewnętrzna
E Przelew do komory klarowania
F Wylot oczyszczonych ścieków
G Szafa (skrzynka) sterownicza na dmuchawę
H Zawory regulacyjne
1 Komora napowietrzania
2 Lej Imhoffa
3 Komora klarowania
4 Nadbudowy zbiorników
5 Pokrywy zbiorników

Specyfikacja techniczna

Typ Układ zbiorników Liczba użytkowników Pojemność całkowita Wysokość Długość Szerokość
do 15 2200 l 180 cm 360 cm 120 cm
od 30 3300 l 180 cm 236 cm 118 cm