Tel.: 44 633 93 56

Oczyszczalnie
biologiczne ze złożem

Oczyszczalnia Multiekocent jest urządzeniem pracującym w technologii hybrydowej. W procesie tym łączymy zalety technologii osadu czynnego i złoża biologicznego. W ten sposób wzrasta efektywność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków, głównie nitryfikacji.

 

Technologia ta zabezpiecza oczyszczalnię przed wypłukaniem osadu czynnego, co jest szczególnie ważne przy nierównomiernym zrzucie ścieków. Oczyszczone ścieki mogą być odprowadzone bezpośrednio do wybranego odbiornika.

Oczyszczalnie biologiczne Bioekocent są oferowane w dwóch wersjach wyposażenia:

 

MULTIEKOCENT STEROWANIE MANUALNE

Urządzenie wyposażono w listwę regulacyjną, której ręczne ustawienie umożliwia odpowiednie dozowanie powietrza do dyfuzora napowietrzającego i pompy mamutowej.

 

MULTIEKOCENT ZE STEROWNIKIEM

Urządzenie jest wyposażone w sterownik umożliwiający w sposób automatyczny realizowanie wszystkich etapów pracy oczyszczalni oraz ich kontrolę. Umożliwia również sygnalizowanie alarmów wynikających z niewłaściwej pracy urządzenia.

 

Opis schematu

A Wlot do oczyszczalni
B Dyfuzor napowietrzający
C Pompa mamutowa
D Recyrkulacja wewnętrzna
E Przelew do komory klarowania
F Wylot oczyszczonych ścieków
G Szafa (skrzynka) sterownicza
H Sterownik
I Kosz z wkładem złoża biologicznego
1 Osadnik wstępny
2 Komora napowietrzania
3 Lej Imhoffa
4 Komora klarowania
5 Nadbudowy zbiorników
6 Pokrywy zbiorników
A Wlot do oczyszczalni
B Dyfuzor napowietrzający
C Pompa mamutowa
D Recyrkulacja wewnętrzna
E Przelew do komory klarowania
F Wylot oczyszczonych ścieków
G Szafa (skrzynka) sterownicza
H Sterownik
I Kosz z wkładem złoża biologicznego
1 Osadnik wstępny
2 Komora napowietrzania
3 Lej Imhoffa
4 Komora klarowania
5 Nadbudowy zbiorników
6 Pokrywy zbiorników
Oczyszczalnie biologiczne ze złożem

Dlaczego Multiekocent?

Odporność na nieregularny dopływ ścieków

Bardzo wysoka redukcja zanieczyszczeń

Wysoka odporność mechaniczna zbiorników

Stabilny i wysoki stopień oczyszczania

Niskie zużycie energii elektrycznej

Mała powierzchnia zabudowy

Brak konieczności stosowania biopreparatów

Specyfikacja techniczna

Typ Układ zbiorników Liczba użytkowników Pojemność całkowita Wysokość Długość Szerokość
8 3300 l 180 cm 360 cm 120 cm
10 4200 l 180 cm 440 cm 135 cm
12 4400 l 180 cm 480 cm 120 cm
13 4700 l 180 cm 475 cm 140 cm
14 5300 l 180 cm 560 cm 135 cm
16 6400 l 180 cm 680 cm 135 cm
18 7300 l 180 cm 747 cm 135 cm