Tel.: 44 633 93 56

Oczyszczalnie bezprądowe

Przydomowa oczyszczalnia ścieków PROEKO PLUS stanowi system oczyszczania ścieków wykorzystujący technologię filtracji biologicznej. Składa się z osadnika wstępnego (PLUS) z filtrem, który służy do przyjęcia ścieków surowych i ich wstępnego podczyszczenia oraz reaktora (PROEKO) zawierającego złoże filtracyjne. Ścieki surowe dopływają do osadnika przewodem grawitacyjnym wyprowadzonym z budynku. Na wylocie z osadnika zamontowany jest filtr przepływowy usuwający zawiesinę z podczyszczonych ścieków. Tak wstępnie oczyszczone ścieki wpływają grawitacyjnie do bioreaktora.

W reaktorze znajdują się dwie strefy biofiltracji i strefa napowietrzania, zbudowana z bloków polietylenowych, gdzie zachodzą procesy filtracji i oczyszczania ścieków. Ścieki oczyszczone z bioreaktora są odprowadzane grawitacyjnie. Obie części systemu (osadnik i bioreaktor) muszą posiadać niezależną wentylację. W systemach oczyszczania PROEKO PLUS stosowane są osadniki polietylenowe pojemności 2000 dm3 i 2500 dm3.

Opis schematu

A Nadbudowa zbiornika
B Zbiornik osadnika wstępnego (gnilnego)
C Zbiornik bioreaktora
1 Wlot do osadnika wstępnego (gnilnego)
2 Filtr oczyszczający
3 Przelew do bioreaktora
4 Płyta rozprowadzająca ścieki
5 Złoże biofiltracyjne
6 Ruszt napowietrzający ścieki
7 Złoże biofiltracyjne
8 Wylot ścieków oczyszczonych
9 Napowietrzanie bioreaktora
10 Odpowietrzanie bioreaktora
A Nadbudowa zbiornika
B Zbiornik osadnika wstępnego (gnilnego)
C Zbiornik bioreaktora
1 Wlot do osadnika wstępnego (gnilnego)
2 Filtr oczyszczający
3 Przelew do bioreaktora
4 Płyta rozprowadzająca ścieki
5 Złoże biofiltracyjne
6 Ruszt napowietrzający ścieki
7 Złoże biofiltracyjne
8 Wylot ścieków oczyszczonych
9 Napowietrzanie bioreaktora
10 Odpowietrzanie bioreaktora

Dlaczego Proeko?

Zerowe zużycie energii

Odporność na nieregularny dopływ ścieków

Minimalna obsługa serwisowa

Bardzo wysoka redukcja zanieczyszczeń

Wysoka odporność mechaniczna zbiorników

Brak części ruchomych

Możliwość wykorzystywania istniejącego szamba

Brak brzydkiego zapachu

Specyfikacja techniczna

Typ Układ zbiorników Liczba użytkowników Pojemność całkowita Wysokość Długość Szerokość
do 20 2,5 m3 145 cm 231 cm 135 cm
6 4,5 m3 180 cm 436 cm 135 cm
8 6,5 m3 180 cm 636 cm 135 cm
10 7,5 m3 180 cm 708 cm 135 cm
12 8,5 m3 180 cm 836 cm 135 cm
15 10 m3 180 cm 944 cm 135 cm
20 10,5 m3 180 cm 1036 cm 135 cm
30 20 m3 180 cm 708 cm 135 cm
40 21 m3 180 cm 836 cm 135 cm