Tel.: 44 633 93 56

Oczyszczalnie
mechaniczno-biologiczne

Technologia mechaniczno-biologiczna oparta jest na metodzie osadu czynnego. Oczyszczanie stanowi proces biologiczny, w którym mikroorganizmy tlenowe pod wpływem intensywnego natleniania wykorzystują zawarte w ściekach związki organiczne do własnych procesów życiowych. Podtrzymanie i stabilizacja procesu powodują, iż mikroorganizmy eliminują niekorzystne dla środowiska zawarte w ściekach.

Zastosowana metoda oczyszczania w połączeniu z nowoczesną konstrukcją zbiorników gwarantują właściwy efekt ekologiczny. Urządzenie jest praktycznie bezobsługowe, a jego zainstalowanie wymaga niewielkiej powierzchni. Oczyszczone ścieki mogą być odprowadzone bezpośrednio do wybranego zbiornika.