Tel.: 44 633 93 56

Oczyszczalnie drenażowe

Technologia drenażowa oparta jest na dwuetapowym systemie oczyszczania. Pierwszym etapem są osadniki gnilne, które służą do odseparowania i klarowania ścieków w procesie fermentacji, po której związki organiczne zawarte w osadnikach rozkładają się na minerały wodę i gaz. Drugim etapem oczyszczania jest wprowadzenie ścieku do gruntu poprzez złoże rozsączające.

Na złożu rozsączającym będącym ostatecznym biologicznym procesem oczyszczania następują procesy tlenowe gwarantujące dalszy rozkład związków organicznych. W efekcie do gruntu przenika oczyszczona zgodnie z normami woda pościekowa. Oczyszczalnie ścieków produkowane przez nasze przedsiębiorstwo spełniają wymagania normy PN EN 12566-1:2000/A1:2003

Opis schematu

1 Studzienka rozdzielcza
2 Rury drenażowe
3 Warstwa żwiru
4 Geowłóknina
5 Wywiewka
A Wlot do oczyszczalnie
B Osadniki gnilne
C Filtr oczyszczający
D Wylot ścieków podczyszczonych
1 Studzienka rozdzielcza
2 Rury drenażowe
3 Warstwa żwiru
4 Geowłóknina
5 Wywiewka
A Wlot do oczyszczalnie
B Osadniki gnilne
C Filtr oczyszczający
D Wylot ścieków podczyszczonych
Oczyszczalnie drenażowe

Dlaczego Ekocent?

Duża skuteczność oczyszczania przy rozsądnych nakładach finansowych

Trwałość osiągnięta wyjątkową sztywnością konstrukcji osadników

Łatwość doboru urządzenia wynikająca z modułowej budowy

Specyfikacja techniczna

Typ Układ zbiorników Liczba użytkowników Pojemność całkowita Wysokość Długość Szerokość
6 2000 l 180 cm 200 cm 135 cm
6 2200 l 180 cm 236 cm 118 cm
10 3300 l 180 cm 354 cm 118 cm
15 4000 l 180 cm 405 cm 135 cm
20 4400 l 180 cm 472 cm 118 cm