Tel.: 44 633 93 56

Akcesoria

Akcesoria - Oczyszczalnie ścieków
Studnie chłonne

Głównym zadaniem studni chłonnej jest magazynowanie a następnie rozsączanie zgromadzonej wody do gruntu. Woda deszczowa z dachu doprowadzana jest rurą spustową do studni gdzie jest magazynowana a następnie sukcesywnie rozsączona do gruntu. Znajduje zastosowanie również przy rozsączaniu oczyszczonych ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków. Urządzenie można posadowić w terenie zielonym, z przeznaczeniem pod ruch pieszy. Studnia jest w kształcie dzwona, bez dna, w dolnej części znajdują się otwory umożliwiające infiltrację wody do gruntu. Studnię chłonną można nadbudowywać nadstawkami zwiększając jej wysokość o kolejne 50cm. Przy stosowaniu studni chłonnej należy pamiętać o tym, że może ona być wykorzystywana jedynie w gruntach przepusz- czalnych oraz słabo przepuszczalnych, gdzie poziom wód gruntowych jest odpowiednio niski.

Akcesoria - Oczyszczalnie ścieków
Studzienki rozdzielcze

Studzienki rozdzielcze wykonane są w postaci walca z dnem monolitycznym o średnicy 39 cm i dostępne w dwóch wersjach o różnej wyskości: 42 i 80 cm. Króciec wlotowy o średnicy 11 cm znajduje się na wysokości 15 cm od podstawy, trzy króćce wylotowe o średnicy 11 cm znajdują się na wysokości 11 cm od podstawy studzienki. Króćce wlotowy i wylotowy wykonane są w jednakowej odległości w obwodzie studzienki.

Akcesoria - Oczyszczalnie ścieków
Nabudowy zbiorników, studni chłonnych I przepompowni

Stosowana są jako podwyższenie zbiorników i oczyszczalni ścieków. Nadbudowa zbiornika pozwala na montaż urządzenia na większych głębokościach w przypadku wystąpienia konieczności głębszego posadowienia zbiornika.

Akcesoria - Oczyszczalnie ścieków
Pokrywy

Przeznaczone dla wszystkich zbiorników oferowanych przez naszą firmę. Stabilne, wykonane z PE i wyposażone w zamknięcie chroniące przed niekontrolowanym otwarciem np. przez dzieci. Pokrywy przeznaczone dla ruchu lekkiego.

Specyfikacja techniczna

Produkt Opcje wyposażenia Wysokość Szerokość
Studnie chłonne Możliwość zwiększenia do dowolnej wysokości poprzez dodanie nadbudów. 62 cm
115 cm
Ø130 cm
Ø130 cm
Studzienki rozdzielcze 42 cm
80 cm
Ø39 cm
Ø39 cm
Nabudowy zbiorników, studni chłonnych I przepompowni
  • 2500
  • niska
  • średnia
  • wysoka
28 cm
21 cm
31 cm
51 cm

Ø63 cm
Ø63 cm
Ø63 cm
Pokrywy
134 cm
Ø67 cm
Ø64 cm