Studnie przepompowe

Przepompownie ścieków to urządzenia zbiornikowo-tłoczne z możliwością wyposażenia w instalację i armaturę hydrauliczną oraz system sterowania ich pracą. Przeznaczeniem przepompowni jest transport ścieków przemysłowych, komunalnych, wód drenażowych i innych na większe odległości lub na wyższy poziom (np. do innego zbiornika). Najczęściej zanieczyszczenia pochodzące z jednego lub kilku gospodarstw spływają bezpośrednio do zbiornika przepompowni, a stamtąd przy użyciu pomp zatapialnych tłoczone są odpowiednim obwodem do studni zbiorczej na głównym kolektorze kanalizacyjnym lub bezpośrednio do oczyszczalni ścieków.

Studnie przepompowe dają możliwość pełnego skanalizowania obiektów zagłębionych oraz pompowanie surowych ścieków przy zastosowaniu pomp z wirnikiem o swobodnym przepływie lub z rozdrabniaczem.

Możliwość wyposażeniaInstalacja hydraulicznasystem sterowania pracą

PrzeznaczenieTransport Ścieków

Rodzaje pompdo ścieków surowychdo ścieków oczyszczonych

Specyfikacja produktu

Wysokość: 160 cm

Średnica: 65 cm

870 PLN

przydomowa oczyszczalnia ścieków oczyszczalnia ścieków