Studnie chłonne

Głównym zadaniem studni chłonnej jest magazynowanie, a następnie rozsączanie zgromadzonej wody do gruntu. Woda deszczowa z dachu doprowadzana jest rurą spustową do studni gdzie jest magazynowana, a następnie sukcesywnie rozsączona do gruntu. Znajduje zastosowanie również przy rozsączaniu oczyszczonych ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków. Urządzenie można posadowić w terenie zielonym, pod ruch pieszy. Studnia jest w kształcie dzwona, bez dna, w dolnej części znajdują się otwory umożliwiające infiltrację wody do gruntu. Studnię chłonną można nadbudowywać nadstawkami zwiększając jej wysokość o kolejne 50cm. Przy stosowaniu studni chłonnej należy pamiętać o tym, że może ona być wykorzystywana jedynie w gruntach przepuszczalnych oraz słabo przepuszczalnych, gdzie poziom wód gruntowych jest odpowiednio niski.

Przeznaczenie Magazynowanie, rozsączanie zgromadzonej wody do gruntu

Wykorzystanie tylko grunty przepuszczalne oraz słabo przepuszczalne

Możliwość nadbudowy zwiększenie wysokości o kolejne 50 cm

Specyfikacja produktu

Średnica: 130 cm

Wysokość: 62 cm

studnie chłonne na działce studnia chłonna
Specyfikacja produktu

Średnica: 130 cm

Wysokość: 115 cm

studnie na wody opadowe studnie na wodę deszczową