Biopreparaty

Biopreparat BIOSAN KZ 2000 przeznaczony do mikrobiologicznej obróbki ścieków i nieczystości w oczyszczalniach, lagunach, szambach, zbiornikach gnojówki i gnojowicy, w innych obiektach i urządzeniach o podobnej uciążliwości i obciążeniach (stopniu zanieczyszczeń, skażeń i zakażeń), do poprawy parametrów fizyko-chemicznych i sanitarno-higienicznych zanieczyszczonych zbiorników oraz ujęć wodnych, (jezior, stawów, rzek), a także do likwidacji przykrych zapachów i skażeń mikrobiologicznych w otoczeniu takich obiektów.

Poprawa parametrów fizyko-chemicznych i sanitarno-higienicznych

likwiduje przykre zapachy i skażenia mikrobiologiczne

Przeznaczenie obróbka ścieków i nieczystości w oczyszczalniach

Działanie

  • Odporny na działanie chemii gospodarczej.
  • Powoduje rozpad i degradację szkodliwych substancji: amoniaku, azotynów, siarkowodoru i innych.
  • Posiada zdolność wiązania metali ciężkich.
  • Kieruje pożądanymi procesami fermentacyjnymi.
  • Korzystnie wpływa na zmianę ph ścieków i płynnych odchodów.
  • Hamuje rozwój patogennych drobnoustrojów, form przetrwalnikowych, owadów i endopasożytów.

Dawkowanie

Biopreparat stosuje się w ilości 20 gramów na 1 m3 ścieków lub przewidywanych nieczystości co 14 dni. Przy oczyszczaniu jezior, stawów, rzek i ujęć wodnych, średnia dawka biopreparatu wynosi 5 gramów na 1 m3 (Szczegółowe dawkowanie ustala się indywidualnie dla każdego takiego obiektu). Preparat może być stosowany w obecności zwierząt w tym także wodnych.

Skład

W skład biopreparatu wchodzi odżywka startowa oraz odpowiednio zestawiona kompozycja niepatogennych mikroorganizmów o ściśle ukierunkowanym działaniu.

Atest

PZH/HT-3230/2017