Studzienki rozdzielcze

Studzienki rozdzielcze SRM lub SRW stanowią początek drenażu. Przeznaczone są do równomiernego rozprowadzenia podczyszczonych ścieków do poszczególnych przewodów drenażu rozsączającego. Pozwalają również na okresową kontrolę działania instalacji. Odległość pomiędzy studzienką rozdzielczą a osadnikiem gnilnym powinna być jak najmniejsza. Studzienki rozdzielcze instalowane są pod powierzchnią terenu, na rzędnej wyjścia ścieków z osadnika gnilnego.

Studzienki rozdzielcze wykonane są z liniowego polietylenu metodą formowania rotacyjnego. Zbiornik studzienki wyposażony jest w pokrywę włazu wykonanego z tego samego materiału co zbiornik studzienki i zabezpieczoną wkrętami ze stali nierdzewnej. Wyróżniamy dwa rodzaje studzienek rozdzielczych:

Przeznaczenie równomierne rozprowadzanie podczyszczonych ścieków

materiał liniowy polietylen

wyposażenie pokrywa włazu wkręty ze stali nierdzewnej

Studzienka rozdzielcza SRM

Studzienka rozdzielcza mała SRM - wykonana jest w postaci walca o średnicy 39 cm i wysokości 42 cm z dnem monolitycznym. Króciec wlotowy o średnicy 11 cm znajduje się na wysokości 15 cm od podstawy, trzy króćce wylotowe o średnicy 11 cm znajdują się na wysokości 11 cm od podstawy studzienki. Króćce wlotowy i wylotowe wykonane są w jednakowej odległości w obwodzie studzienki.

Średnica: 39 cm

Wysokość: 42 cm

przydomowa oczyszczalnia ścieków oczyszczalnia ścieków

Studzienka rozdzielcza SRW

Studzienka rozdzielcza wysoka SRW - wykonana jest w postaci walca o średnicy 39 cm i wysokości 80 cm z dnem monolitycznym. Króciec wlotowy o średnicy 11 cm znajduje się na wysokości 15 cm od podstawy, trzy króćce wylotowe o średnicy 11 cm znajdują się na wysokości 11 cm od podstawy studzienki. Króćce wlotowy i wylotowe wykonane są w jednakowej odległości w obwodzie studzienki.

Średnica: 39 cm

Wysokość: 80 cm

szamba plastikowe przydomowa oczyszczalnia ścieków