Oczyszczalnie drenażowe

Oczyszczalnie ścieków produkowane przez nasze przedsiębiorstwo spełniają wymagania normy PN EN 12566-1:2000/A1:2003. Technologia drenażowa oparta jest na dwuetapowym systemie oczyszczania. Pierwszym etapem są osadniki gnilne, które służą do odseparowania i klarowania ścieków w procesie fermentacji, po której związki organiczne zawarte w osadnikach rozkładają się na minerały, wodę i gaz. Drugim etapem oczyszczania jest wprowadzanie ścieku do gruntu poprzez złoże rozsączające. Na złożu rozsączającym będącym ostatecznym biologicznym procesem oczyszczania następują procesy tlenowe gwarantujące dalszy rozkład związków organicznych. W efekcie do gruntu przenika oczyszczona zgodnie z normami woda pościekowa.

Przykładowy schemat

Ekocent 2000 Ekocent 2000

Pojemność 2000 L

Wymiary zbiornika 180 x 200 x 135 WYS. x DŁ. x SZER. - cm

Przeznaczone do 6 osób

szamba przydomowa oczyszczalnia ścieków

Ekocent 2200 Ekocent 2200

Pojemność2200 L

Wymiary zbiornika180 x 236 x 118WYS. x DŁ. x SZER. - cm

Przeznaczone do6 osób

przydomowa oczyszczalnia ścieków oczyszczalnia ścieków

Ekocent 3100 Ekocent 3100

Pojemność3100 L

Wymiary zbiornika180 x 320 x 135WYS. x DŁ. x SZER. - cm

Przeznaczone do8 osób

szamba przydomowa oczyszczalnia ścieków

Ekocent 3300 Ekocent 3300

Pojemność3300 L

Wymiary zbiornika180 x 354 x 118WYS. x DŁ. x SZER. - cm

Przeznaczone do10 osób

szamba przydomowa oczyszczalnia ścieków

Ekocent 4000 Ekocent 4000

Pojemność4000 L

Wymiary zbiornika180 x 405 x 135WYS. x DŁ. x SZER. - cm

Przeznaczone do15 osób

szamba przydomowa oczyszczalnia ścieków

Ekocent 4400 Ekocent 4400

Pojemność4400 L

Wymiary zbiornika180 x 472 x 118WYS. x DŁ. x SZER. - cm

Przeznaczone do20 osób

przydomowa oczyszczalnia ścieków oczyszczalnia ścieków