Tel.: 44 633 93 56
baner do posta wew (6)

Separatory Węglowodorów: Skuteczne Oczyszczanie Ścieków i Ochrona Środowiska

Rola i Funkcje Separatorów Węglowodorów

Separator węglowodorów to niezbędne urządzenie w systemie gospodarki wodno-ściekowej, które skutecznie wydziela substancje ropopochodne z płynnych odpadów. Działa on na zasadzie separacji zarówno lżejszych od wody substancji ropopochodnych, jak i cięższych od wody zawiesin. Jego kluczową funkcją jest eliminacja zanieczyszczeń oraz ochrona środowiska przed szkodliwym wpływem substancji ropopochodnych.

Proces Działania Separatora: Skomplikowana Precyzja

W pierwszym etapie ścieki przepływają do osadnika, gdzie zatrzymywana jest łatwo opadająca zawiesina. Następnie, płyn trafia do komory separacyjnej, gdzie dochodzi do skomplikowanego procesu separacji cząstek substancji ropopochodnych. W tym miejscu substancje te wydzielają się na powierzchnię w postaci kropli, a cięższa zawiesina sedymentuje i opada na dno. Kluczowym elementem separatora są wkłady koalescencyjne, które zwiększają powierzchnię aktywną w separatorze, przyspieszając proces separacji flotujących kropli produktów ropopochodnych.

Normy i Klasyfikacje: Standardy Separatorów

Zgodnie z normą PN-EN 858, separatory węglowodorów podzielone są na dwie klasy:

  • Klasa I – Separatory Koalescencyjne: Stężenie ropopochodnych na odpływie musi być poniżej 5 mg/l.
  • Klasa II – Separatory Grawitacyjne: Stężenie ropopochodnych na odpływie powinno kształtować się poniżej 100 mg/l.

Zastosowanie Separatorów: Ochrona Zanieczyszczonych Terenów

Separatory węglowodorów znajdują swoje zastosowanie przede wszystkim w usuwaniu ze ścieków zawiesin oraz substancji olejowych o gęstości nie mniejszej niż 0.95 g/cm3. Idealnie sprawdzają się w oczyszczaniu ścieków opadowych z obszarów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi, takich jak stacje paliw, magazyny paliw, parkingi itp. Dodatkowo, separatorów używa się do oczyszczania zaolejonych ścieków technologicznych pochodzących z myjni samochodowych, warsztatów samochodowych, zakładów energetycznych, i innych.

Skuteczne Narzędzie w Ochronie Środowiska

Separatory węglowodorów stanowią kluczowe narzędzie w ochronie środowiska, eliminując szkodliwe substancje ropopochodne z płynnych odpadów. Ich skuteczność i zgodność z normami sprawiają, że są niezbędnym elementem w systemie gospodarki wodno-ściekowej, przyczyniając się do zachowania czystości i ekologicznej równowagi naszego otoczenia.